Rugăciune pentru Acum şi Aici

 

Dragă Mamă/ Tată/ Dumnezeu

Sfinţită este Prezenţa Ta în interiorul meu.

Împărăţia Ta este născută prin mîinile mele.

Voinţa Ta este făcută prin inima mea.

Tu eşti pe pămînt cu mine, precum sunt eu în ceruri cu Tine.

Eu sunt în această zi donatorul pîinii Tale zilnice pentru toţi.

În această zi eu iert totul, aşa cum mă iert pe mine însumi.

Împreună Noi ne călăuzim unul pe altul de la toate distragerile.

Noi ne eliberăm unul pe altul de la fiecare condiţie întunecoasă.

Pentru că Noi sîntem Împărăţia,

Noi sîntem puterea, noi sîntem gloria Ta,

Mamă/ Tată/ Dumnezeu.

Toate acestea Noi sîntem.

 

Iubite Dumnezeule Cel Din Care, Prin Care, În Care Fiinţează Totul, Prin Duhul Tău Cel Sfînt, Acum Şi Aici eu fiul Tău ………/ (fica Ta) ……  prin Liberul meu Arbitru  în numele Tatălui Ceresc şi al Maicii Divine îţi cer, Ordine Divină Totală şi Deplină, Perfectă, Desăvîrşită în desfăşurarea tuturor evenimentelor de pe întreada planetă Pămînt, sub Protecţie Divină Totală şi Deplină, Perfectă, Desăvîrşită, pentru ca noi toţi copiii Tăi, să trăim în Lumină, Iubire, Armonie, Pace, Adevăr Divin, Abundenţă, Confort, Libertate Totală şi Deplină, Bucuria Vieţiii, Acum Şi Aici în Sfîntă şi Dumnezeiască Împărăţia Ta, toate acestea întocmite şi săvîrşite, după Marea Ta  Înţelepciune, cu  Dreapta Ta Rînduială, după Voia Ta, la cererea mea, cu toată puterea prin Duhul Tău cel Sfînt, Acum Şi Aici, Iubite Dumnezeule Cel Din Care, Prin Care, În Care Fiinţează Totul, Prin Duhul Tău Cel Sfînt, Acum Şi Aici.

 

Psalmul 142

1.

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta.

2.

Să nu intri la judecată cu fiul Tău (fica Ta), că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta.

3.

Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri.

4.

Mîhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu.

5.

Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mîinilor Tale m-am gîndit.

6.

Tins-am către Tine mîinile mele, sufletul meu ca un pămînt însetoşat.

7.

Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormînt.

8.

Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu.

9.

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne.

10.

Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pămîntul dreptăţii.

11.

Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu.

12.

Fă bunătate de stîrpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt fiul Tău (fica Ta).

 

O Doamne Dumnezeule Cel Din Care, Prin Care, În Care Fiinţează totul, prin Duhul Tău cel Sfînt Acum Şi Aici, eu pentru toate acestea, cu adîncă recunoştinţă, smerenie şi bucurie îţi mulţumesc.

 

Dragă Mamă/ Tată/ Dumnezeu

Sfinţită este Prezenţa Ta în interiorul meu.

Împărăţia Ta este născută prin mîinile mele.

Voinţa Ta este făcută prin inima mea.

Tu eşti pe pămînt cu mine, precum sunt eu în ceruri cu Tine.

Eu sunt în această zi donatorul pîinii Tale zilnice pentru toţi.

În această zi eu iert totul, aşa cum mă iert pe mine însumi.

Împreună Noi ne călăuzim unul pe altul de la toate distragerile.

Noi ne eliberăm unul pe altul de la fiecare condiţie întunecoasă.

Pentru că Noi sîntem Împărăţia,

Noi sîntem puterea, noi sîntem gloria Ta,

Mamă/ Tată/ Dumnezeu.

Toate acestea Noi sîntem.

Doamne Ajută!