Un dialog interesant

Mar. 1, 2017

Cine sîntem ? De unde venim ? Spre ce ne îndreptăm ?

În primul rînd doresc să vă mulţumesc pentru atenţia acordată şi pentru răspunsurile primite, acum aş dori să răspund şi eu la aceleaşi întrebări şi să încercăm să facem împreună o sinteză la ceeace reprezintă adevărul meu şi adevărul dumneavoastră, pentru că am înţeles din propria experienţă, că pentru a ajunge la Adevărul universal valabil sau spus simplu Adevăr fiecare din noi trecem prin adevăruri relative şi în final ajungem împreună în Adevăr sau spus altfel Acasă în Dumnezeu.

Răspunsurile vor fi foarte scurte consider că discut cu un cunoscător nu mă aplec spre detali.

- Cine sîntem ?  De unde venim ?  Spre ce ne îndreptăm ? 

Eternele întrebări ale omului, nu doresc răspunsuri laborioase ci cît mai simple.

 

- Cine Sîntem? De unde Venim?

- Scîntei desprinse din Dumnezeu Cel Ce Sînt, Fiii lui Dumnezeu, Îngeri născuţi într-o ordine desăvîrşită din Dumnezeu, fiecare primind în dar Aspecte diferite ale lui Dumnezeu, dintru început androgini, ulterior pentru a putea înţelege Creaţia şi a ne Desăvîrşi, fiecare înger s-a divizat în cele două principi eterne, masculin şi feminin. În concluzie, sîntem îngeri coborîţi în Creaţie pentru a ne Desăvîrşi ca Dumnezeu. Desăvîrşirea o dobîndim prin experienţa de viaţă din acest spaţiu 3D, trăind cu iluzia separări de Dumnezeu. Astfel Dumnezeu se înţelege pe sine prin noi şi noi ne întelegem ca fiind Dumnezeu prin El. Un lucru important, am coborît în Creaţia 3D de bunavoie şi cu Binecuvîntarea Lui Dumnezeu şi tot ce se întîmplă aici este o experientă de viaţă şi nu păcat, pedeapsă sau mai ştiu eu ce răzbunare a Lui Dumnezeu pe copii Lui.

Mai corect este 4D, deoarece cele trei coordonate pentru spatiu există, se desfăşoară într-a patra coordonată timp, acesta fiind de fapt spatiul şi timpul în care noi trăim şi ne desfăşurăm acest experiment de viată Acum şi Aici.

- Spre ce ne îndreptăm?

- Ideal ar fi să ne îndreptăm spre Desăvîrşire. În realitate am ajuns să trăim într-un spaţiu de chin şi suferinţă în care Liberul Arbitru este încălcat, de evoluţie spirituală nu poate fi vorba ci maidegrabă este o regresie spirituală, mai pregnant decît acum aproape 2000 de ani, toate acestea din cauza unor entităţi care se opun cu îndirjire Voii lui Dumnezeu.  În concluzie ne îndreptăm spre degradarea fiinţei umane şi implicit a societaţii, întrucit unitatea de bază a societaţii este fiinţa umană, dacă ea evoluează, evoluează şi societatea şi invers dacă fiinţa umană subevoluează, subevoluează şi societatea.

- Ce înseamnă religia şi Biblia în momentul de faţă şi ce ar trebui să însemne cu adevărat ?

- Ce înseamnă religia în momentul de faţă! În momentul de faţă religia a ajuns o ideologie de dirijare a maselor, cu părere de rău spun aceasta dar este purul adevăr.

- Ce ar Trebui să însemne cu Adevărat Religia?

- Plecînd de la etimologia cuvîntului “Religie” găsim " Regăsire" căci aceasta înseamnă, înţelegem că aceasta “Religia” ar trebui să fie cea care să ne arate drumul spre Acasă acolo de unde am plecat, din Dumnezeu.

Iar Biblia dacă tot aţi amintit de ea este după părerea mea un simplu cod de reguli care respectate ar trebui să ne ducă Acasă, în ia mai găsim şi exemple concrete ale nerespectării acestor reguli şi consecinţele lor, este foarte adevărat acestea au fost denaturate şi tendenţios alese, se ştie că au fost mai multe scrieri unele din ele respinse de preoţii timpului şi unele chiar distruse.

- Ce doreşte Divinitatea prin acest "experiment " Adam şi Eva şi rolul lui Iisus Christos în cadrul acestui "experiment ?

- Ce Doreşte Divinitatea ! Mai precis Dumnezeu Cel din Care, Prin Care, În Care Fiinţează Totul prin Duhul Său Cel Sfînt, prin acest experiment aflat în desfăşurare. Dumnezeu aşteaptă întoarcerea noastră Acasă, acolo de unde am plecat, pentru că Iisus spune în Sfînta Scriptură" Sînt multe locaşuri în casa Tatălui meu, dar multe sînt goale" am plecat de milenii (timp iluzoriu acolo în Dumnezeu ) dar concret aici în 4D, de acolo de sus din vibraţia cea mai înaltă şi nu mai sîntem în stare să ne întoarcem Acasă. Fără să ne ridicăm vibraţia noi nu ne putem întoarce deplin Acasă, iar pentru aceasta avem Liberul Arbitru, informaţia şi toată susţinerea de care avem nevoie, dar totul este înţeles de-andoaselea, oameni se cred animale care socializează, nicidecum fiinţe Divino-Umane şi/sau Dumnezeu în propria  Creaţie.

Este foarte adevărat Acasă vine pe Pamint şi noi trebuie să ne pregătim în momentul de faţă pentru Acasă, căci după cum spune Scriptura "Nimic necurat nu va intra în Împărăţia lui Dumnezeu" şi noi am cerut aceasta prin rugăciunea Împărătească Tatăl Nostru        “ Vie Împărăţia Ta, Facă-se voia Ta, Precum în cer asa şi pre Pămînt.”           Totul este perfect rînduit de Dumnezeu, pentru ca Acasă să vină la noi, nimic nu este lăsat la  întîmplare.

- Adam şi Eva ?

 - Eu sînt mai pragmatic au fost cinci adami şi şapte eve prin care s-a început acest experiment. Sîntem o simbioză între cele două civilizaţii Lemurieni şi Atlanţi, au fost doua rase care au trait pe Tera concomitent, fiecare avînd ambele sexe, Lemurienii erau spirituali iar Atlanţii tehnologi, noi le avem pe ambele fiind o simbioză din cele două rase, şi nici una nu o stăpînim cum trebiue, iarăşi totul prost înţeles.

- Iar Rolul Învăţătorului Iisus,

- Iisus Christos ca Înger Creat de Dumnezeu sau Născut din Dumnezeu  reprezintă Iubirea Lui Dumnezeu, acum şi aici acest proect experiment Divin, se bazează tocmai pe acest sentiment Iubirea prin care Dumnezeu încearcă să ne aducă lîngă El adică Acasă, acest înger, s-a divizat şi el în două bărbat şi femeie şi a coborît în Creatie, au făcut parte din cei cinci adami şi şapte eve; a tărit în vechia Dacie şi a fost iniţiat în tainele Cunoaşterii de Zamolxes; s-a născut în poporul Evreu în Avram Evreul devenind cu voia lui Dumnezeu Avraam Patriarhul; a fost Regele şi Proorocul David (semantica cuvîntului David " Cel Iubit"); Iisus ; Sfîntul Nicolae ( trebiua ca cineva să o pună pe maica Domnului în Biserică la locul ce i se cuvenea de drept şi aceasta a făcut-o Sfîntul Nicolae); întrupări mai aptopiate de zilele noastre: A condus "Oastea Mielului" (grupare armată a lui Ştefan cel Mare); Vlad Ţepeş; Mihai Eminescu (găsim în opera sa o spiritualitate extraordinară cît şi numele lui de înger); Hitlăr sau cine credeţi că ar fi avut Dreptul să facă ceea ce a făcut El cu poporul Evreu, El atunci nu afăcut altceva decît să echilibreze ceeace Evrei au cerut la răstignirea Sa şi toate acestea cu Binecuvîntare Divină (se cunoaşte foarte bine ocultismu şi heraldica nazistă ca fiind ceva deosebit, sînt multe de discutat privind acest aspect); Iurii Gagarin (după întoarcerea din spaţiu nu mai ştia de frică şi nu-i mai păsa de nimeni în sensul supuneri, iar clarvăzătoarea Vanga a spus "Iurii Gagarin nu a murit a fost luat"; acestea sînt doar cîteva din întrupările Sale, nu a lipsit niciodată din acest plan fizic fiind prezent în trup , nu mai vorbesc ca energie Divină, Iubirea Lui Dumnezeu care ne susuţine permanent. Rolul Său a fost acela de a ne învăţa să Iubim, să Iertăm, să apreciem şi să apărăm Libertatea, sînt multe alte întrupări la care nu mă mai refer acum, iar pentru a se întelege mai bine ce înseamnă Desăvîrşirea Spirituală sau Mîntuirea ( poate vă sugerează ceva, suflete perechie, Iisus şi Maria Magdalena) şi mai dau următoarele informaţii:

“Bărbatul se va mîntui prin femeia lui, iar femeia prin bărbatul ei”.

“Mîntuirea nu este cu putinţă la om este cu putinţă la Dumnezeu.”

“Cine caută s-şi mîntuiască sufletul şi-l va pierde.”

Scriptura ne aduce aceaste informaţii.

Sînt lucruri foarte importante şi foarte prost înţelese în ultimul timp de entităţi care se mai cred şi evoluate.

Asa că nu-L mai aşteptaţi că este alătutri de voi şi El vă aşteaptă să vă revendicaţi Divinitatea şi să vă atingeţi scopul propus din momentul în care aţi părăsit sfera Divină, pînă nu vă treziţi la adevărata voastră valoare din proprie iniţiativă, pornind din interiorul vostru, nu de frica , nu împinşi de la spate, El nu va veni în deplinătatea Lui pentru simplul motiv,  nu veţi putea face fată energiilor Sale şi efectiv veţi muri.

 

- Ce se întîmplă în momentul de faţă privind toate acestea ?

 - Se poate deduce din ce am spus mai sus, minciuna intenţionat dirijată de entitaţi ce au sălaşul în nivelul de vibraţie patru (nivel de tranziţie în care Dumnezeu a blocat entităţile ce s-au răzvrătit), iar în planul fizic entităţi întrupate care se folosesc de energiile lui  Cel Ce Nu Sînt, fac jocul acestor entităţi răzvrătite prin, denaturarea Cunoaşterii şi implicit a Adevărului, un plan de chin şi suferinţă în care numai de evoluţie nu poate fi vorba. Iar Iubirea denaturată, respinsă, ridiculizată, pusă la zid, călcată în picioare, respinsă de însăşi religie (mă refer la deplinătatea Iubirii suflet şi trup, luată separat nu este deplină) aceste lucruri se întîmplă în vremea zilelor noastre. Nu mai vorbesc că sînt suflete pereche care sau întîlnit şi nu se pot înghiţi unul pe altul, este grav ce se întîmplă.

Un lucru foarte important entităţi care au primit în dar anumite veleitaţi sau puteri paranormale etc, au înţeles că acestea le-au primit pentru a le vinde şi a se căpătui, nicidecum pentru a-ş călăuzi fraţi pe drumul Cunoaşeri, mai ales în ultumul timp asist cum încep să facă facultaţi şi să se pregătească probabil pentru noile funcţi în aparatul de stat sau de conducere, atîta Prostie eu nu am crezut că poate exista în fraţii mei, nu mai vorbim de o lipsă de cunoaştere a Spiritualului de bună calitate, anagramaţi putin spus, chiar analfabeţi dea dreptul.

Nu judec pe nimeni este o stare de fapt dureroasă pe care eu doar o prezint.

Prostia pentru mine ca definiţie, reprezintă simbioza dintre mîndrie, ignoranţă şi încapăţînare, nicidecum incapacitatea de a asimila şi sintetiza informaţii, aceasta se numeşte handicap.

- Ce aşteaptă Dumnezeu de la noi Copiii Săi ?

- El se aşteapta ca cei treziţi să se coaguleze şi să înceapă să facă Voia Sa (aici sînt foarte multe de discutat) în prezent sîntem împrăştiaţi mai ceva ca făina orbului nu mai vorbesc că nu ne întelegem în multe privinţe, dar nici dialogul nu îl acceptăm.

Ce să mai spun că Dumnezeu este dezamăgit de alegerile copiilor Săi, că cei Aleşi sînt "căzuţi" aşa cum au spus-o Sfinţi Părinţi în vechime şi în special Părintele Arsenie Boca.

Aş dori să mai adaug următoarele detail:

1.Calea spre Desăvîrşire este personală, unică nu este identică cu a nimănui şi are loc convieţuind în societate, nu solitar (călugăria, pustnicia nu sînt evoluţi desăvîrşite). 

2.Trecem prin Adevăruri Relative (sînt valabile pentru o perioadă determinată de timp) în drumul nostru spre ADEVĂR.

3.Sîntem îngeri coborîţi în Creaţie pentru a ne Desăvîrşi, acest spaţiu a fost creat iniţial pentu un experiment Divin. Dumnezeu a ales a Se întelege pe Sine prin Omul Pur, Bărbat şi Femeie Convieţuind armonios în Creaţia Densă, Desăvîrşită, Raiul aşa cum îl cunoaştem noi din Biblie şi ulterior n-i s-a oferit această şansă nouă îngerilor de a evolua, puteţi înţelege cu uşurinţă acest aspect din Biblie.

4.Poveştile, basmele, legendele, Biblia conţin informaţii de foarte bună calitate, trebuie cerut ajutor lui Dumnezeu pentru a înţelege şi aplica aceste informaţii.

5.Primim informaţi prin cei de lîngă noi, prin reviste, filme artistice, filme documentare, cărţi, prin tot ce ne înconjoară Dumnezeu ne vorbeşte, noi trebuie să fim doar atenţi, cît mai conştienţi în momentul şi locul în care ne aflăm şi de informaţia ce o primim.

6. Înţelegera în profunzime şi din toate punctele de vedere, a informaţiilor primite cît şi acceptarea lor este foarte importantă.

7.Aplicarea informaţiilor primate, este de asemenea foarte importantă.

8.Ignorarea acestor aspecte, duce la blocarea evolutiei.

9.Cine crede că poate evolua, pînă la desăvîrşire de unul singur, SE ÎNŞALĂ AMARNIC Dumnezeu S-a divizat pe Sine spre a se înţelege prin Iubire, nu prin egoism, individualism sau narcissism, aici apare sufletul pereche în acest plan 4D, fiecare înger este divizat în cele două aspecte Divine, esenţiale pentru a se Desăvîrşi, masculin şi feminin, acesta este un spaţiu în care învăţăm CE ESTE IUBIREA, ÎNVĂŢĂM  SĂ PRIMIM ŞI SĂ DĂRUIM IUBIRE, IAR IUBIREA DESĂVÎRŞITĂ ESTE DRAGOSTE (Corinteni 1.13), IUBIREA SE DESĂVÎRSESTE prin trăire în comunitate, a cît mai multe cupluri, ca celule bine definite individual, independente, unitare, trăind în iubire şi armonie (spatiu de iubire cum bine spune Anastasia în ciclul "Cedri Sunători ai Rusiei" scrisă de Vladimir Megre)  iar aceste celule, trăind intr-o simbioză perfectă, împreună constituind un corp armonios, adică o societate armonioasă desăvîrşită şi astfel organizaţi, convieţuind într-un spaţiu de evoluţie, Acum şi Aici ca fiinţe Divino-umane, putem să ne atingem cel mai înalt grad al evoluţiei noastre, adică Desăvîrşirea.

 

Cu privire la spaţiu în care trăim în momentul de faţă.

1.Este o manifestare a voinţei unor entităţi care îşi impun propria voinţă de citeva mii de ani.

2.Voia lor nu este întocmai cu Voia Lui Dumnezeu.

3.Avem puterea şi putem acţiona în a schimba sensul acestor manifestări în acest plan, aceasta depinde doar de acţiunea noastră, în urma înţelegerii informatiilor primite. De altfel aceasta este tot ce aşteapta Dumnezeu de la noi copiii Săi, am crescut copii mari şi Tatăl Ceresc cît şi Maica Divină au aşteptări de la noi, aşteptări îndreptăţite, bazate pe informaţiile dăruite de EL, cît şi pe înţelepciunea şi raţiunea umană, aceste aspecte care ne deosebesc fundamental de animale şi ne apropie de fiinţa Divină.

4.De ce se năruie această societate în care trăim (instituţii, etc), pentru că este o societate construită pe minciună, bătaie de joc la adresa fiinţei Umane si dezinformare privind Cunoaşterea, Adevărul şi implicit sensul vieţii noastre Acum şi Aici.

5.Este de datoria noastră să acţionăm şi să luăm atitudine, deoarece Dumnezeu prin noi aduce în manifestare Voia Sa în acest plan fizic.

6.Schimbarea se poate face şi fără suferinţă, acţionînd împreună prin: înţelegere, acceptare şi acţiune solidară, voluntară a cît mai multe entităţi evoluate, nu aşteptaţi să pice din cer, sau să vină din afara voastră, noi sîntem cei prin care acţionează Dmnezeu în acest plan, noi sîntem cei prin care se înfăptuieşte acel Pamînt Nou şi Cer Nou. nu vă amăgiţi singuri că totul se schimbă de la sine, ne aflăm într-un spaţiu unde trebuie să cauţi pentru a găsi, să ceri pentru a primi, să întrebi pentru a cunoaşte, să acţionezi pentru aschimba ceva, nu ţi se dă de pomană şi mai este un aspect foarte important, dacă nu facem cereri conştiente trăim cererile altora, sau altfel spus primim de pomană, dar această pomană nu este altceva decît voia entităţilor amintite mai sus.

 

Cu scuzele de rigoare.

Acestea sînt aspecte la care eu consider că mulţi din noi mai avem mult de lucru.

 Încerc să recomad cîteva cărţi din care se pot primi informaţi foarte utile privind aceste aspecte, fiecare carte aduce cu sine o bucăţică de adevăr.

” Despre Iubire în cuplu ”, scrisă de Emanuel Swedenborg

 “ Ramta Cartea Albă " 

“ Puterea Prezentului ” scrisă de Eckhart- Tolle

“ Frecvenţa Geniu” scrisă de John-J-Falone

" Cedri Sunători ai Rusiei " peste 10 volume scrise de Vladimir Megre

“ Manuscrisul Mariei Magdalena “