Continuare

Jan. 25, 2017

 

TATAL NOSTRU

 

Dragă Mamă/ Tată/ Dumnezeu

Sfinţită este Prezenţa Ta în interiorul meu.

Împărăţia Ta este născută prin mîinile mele.

Voinţa Ta este făcută prin inima mea.

Tu eşti pe pămînt cu mine, precum sunt eu în ceruri cu Tine.

Eu sunt în această zi donatorul pîinii Tale zilnice pentru toţi.

În această zi eu iert totul, aşa cum mă iert pe mine însumi.

Împreună Noi ne călăuzim unul pe altul de la toate distragerile.

Noi ne eliberăm unul pe altul de la fiecare condiţie întunecoasă.

Pentru că Noi suntem Împărăţia,

Noi suntem puterea, noi suntem gloria Ta,

Mamă/ Tată/ Dumnezeu.

Toate acestea Noi sîntem.

 

 

Rugăciunea Împărătească Tatăl Nostru cuprinde şapte cereri, iar noua formă a rugăciunii Tatăl Nostru cuprinde şapte certitudini.

 

Ne certifică statutul nostru în Creaţie ca fiinţă Divino-Umană şi ne arată că avem şi responsabilităţi, nu este doar o cerere ci ne arată că trebuie să ne inplicăm în acest plan fizic prin acţiunile noastre în mod responsabil şi cît mai conştient, iar toate acestea le vom realiza cerînd călăuzire, lui  Dumnezeu.