Continuare

Jan. 25, 2017

Rugăciunea zilnică

 

Rugăciunea Tatăl Nostru, iar ca rugăciuni începătoare se vor folosi, psalmul 50 şi se cere iertarea păcatelor pentru tot Neamul de la Facere şi pînă Acum şi psalmul 142, după care se va ţine rugăciunea de mai jos.

 

Eu entitatea ......... (se va rosti numele de botez) prin liberul meu arbitru în numele Domnului nostru Iisus Hristos cer şi primesc tot ceeace mi se cuvine de Drept Divin prin Har sub Graţie în mod Perfect.

 

Eu entitatea .......... (se va rosti numele de botez) prin liberul meu arbitru în numele Domnului nostru Iisus Hristos, cer şi permit Divinităţi din mine Lui Dumnezeu să dăruiască acestui templu (corp) în care eu trăiesc sănătate perfectă,  echilibru perfect, greutate perfectă, imagine perfectă, activarea creierului şi a ADN-ului la capacitate maximă, regenerare totală şi deplină şi menţinere a lui la vîrsta maturităţii depline, vîrsta de aur, iar în Sufletul meu cer să se sălăşluiască cu toata puterea Duhuli Sfînt, Lumina, Iubirea, Armonia, Pacea, Adevărul, Înţelepciunea, Răbdarea, Blindeţea, Smerenia, Cunoaşterea Divină Totală şi Deplină, Bucuria Vieţii, Hotărîrea, Încrederea, Curajul, Credinţa, Puterea Divină, tot ce am nevoie pentru a-mi duce la îndeplinire planul Divin pentru care eu mă aflu acum şi aici, toate acestea întocmite şi săvîrşite dupa marea Ta înţelepciune, cu dreaptaTa rînduială, după voia Ta , Iubite Dumnezeule.

 

Eu entitatea...... (se va rosti numele de botez)  prin liberul meu arbitru în numele Domnului Nostru Iisus Hristos, cer să-mi întîlnesc sufletul pereche şi să împărtăşim alături unul de celălalt Iubirea Divina şi Bucuria Vieţii acum şi aici în acest plan fizic şi săducem la îndeplinire planul Divin ales de noi şi binecuvîntat de tine Doamne, spre Desăvîrşire, Desăvîrşire pe care în dar de la Tine o primim, Iubite Dumnezeule.

 

Eu entitatea .......... (se va rosti numele de botez) prin liberul meu arbitru în numele Domnului nostru Iisus Hristos cer, Lui Dumnezeu să aducă la conducerea acestui popor Româm, a acestei ţări România un conducător înţelept şi drept înaintea lui Dumnezeu prin care să se facă Voia Lui Dumnezeu pe acest pămînt al vechii  Dacii şi cu acest popor Român Acum şi Aici.

 

O DOAMNE DUMNEZEULE, EU PENTRU TOATE ACESTEA CU ADÎNCĂ RECUNOŞTINŢĂ, SMERENIE ŞI BUCURIE ÎŢI MULŢUMESC, IUBITE DUMNEZEULE CEL DIN CARE PRIN CARE ÎN CARE FIINŢEAZĂ TOTUL PRIN DUHUL TĂU CEL SFÎNT ACUM ŞI AICI.

 

TATĂL NOSTRU

Doamne ajută

Vă urez succes pe calea vieţii şi spor în toate.

Doamne Ajută.