Continuare

Jan. 25, 2017

 

Dumnezeu = Eu Sînt Cel Ce Sînt = Unicul = Sfînta Treime + Maica Divină = Dumnezeu Total = Dumnezeu Fundamantal = Cîmpul Conştiinţei Universale  = Dumnezeu, Cel Din Care, Prin Care, În Care Fiinţează Totul, Prin Duhul Său Cel Sfînt, Acum Şi Aici.

 

Pentru cei care cunosc forma anterioară a acestei Rugăciuni Lucrare.

Creatorul Suprem este o entitate nedesăvîrşită, a fost creat de Masonerie cu miilioane de ani în urmă şi reprezentată o fracţie din Dumnezeu, Cel Din Care, Prin Care, În Care Fiinţează Totul, Prin Duhul Său Cel Sfînt, Acum Şi Aici, fiind astfel o entitate energetică nedesavîrşită, ce nu s-a supus lui Dumnezeu şi Legilor Divine ce guvernează Întreaga Creaţie.

În momentul de faţă Creatorul Suprem a ales să se supună lui Dumnezeu, Cel Din Care, Prin Care, În Care Fiinţează Totul, Prin Duhul Său Cel Sfînt, Acum Şi Aici şi Legilor Divine ce guvernează Întreaga Creaţie, astfel datorită acestui fapt, Masoneria nu se mai poate folosi în mod abuziv de această  entitate energetică, pentru a-şi materializa voile, respectiv lucrarea lor.

 

Cel Ce Nu Sînt este opusul lui Cel Ce Sînt

Cel Ce Nu Sînt = Nimicul din afara lui Dumnezeu.

Cel Ce Nu Sînt este Creat de Dumnezeu Cel Din Care, Prin Care, În Care Fiinţează Totul, Prin Duhul Său Cel Sfînt, Acum Şi Aici, ca şi temen de comparaţie, el fiind Desăvîrşit pentru a reprezenta acest aspect, respectiv Nimicul din afara lui Dumnezeu, astfel Nimicul capătă sens, consistenţă şi prezenţă, acum şi aici în această lume tridimensională densă, în care noi trăim şi îl puteţi identifica prin .......

Cel Ce Nu Sînt = Draci şi întreaga lor ierarhie cu Căpetenia lor cu tot, în acest plan fizic apar ca sentimente de durere sufletească, supărare, chin, neputinţe, frici, frustrări, tristeţe, etc rostul şi rolul lor dat de către Dumnezeu, a fost doar ca termen de comparaţie pentru a se distinge, înţelege pe Sine în acest plan fizic. Nu avem voie să creeăm, cu sau în, aceste energii (cînd zăbovim pre mult în aceste sentimente se întîmplă tocmai acest lucru), nu avem voie să ne folosim de aceste energii pentru a ne impune propria voie, de exemplu: vrăjitorie, magie alba, magie neagra, psihologie negativă. Cînd constatăm că ne aflăm în astfel de energii, cerem ajutor Lui Dumnezeu ca prin Duhul Sfînt, să ne ajute să ieşim din această stare şi totodată putem întreba ce anume avem de învăţat din aceea situaţie, în care ne aflăm şi care la rîndul ei a generat aceea stare.

 

Tatăl Ceresc  =  în momentul de faţă reprezintă eternul masculin, energia masculină perfectă, nealterată, desavîrşită ce izvorăşte din Dumnezeu, Cel Din Care, Prin Care, În Care Fiinţează Totul, Prin Duhul Său Cel Sfînt, Acum Şi Aici.

 

MaicaDivină =  în momentul de faţă reprezintă eternul feminin, energia feminină perfectă, nealterată, desavîrşită ce izvorăşte din Dumnezeu, Cel Din Care, Prin Care, În Care Fiinţează Totul, Prin Duhul Său Cel Sfînt, Acum Şi Aici.

 

Suflet pereche = la început aţi fost înger creat de Dumnezeu, iar pentru a învăţa Iubirea v-aţi separat în două masculin şi feminin şi aţi coborît în acest plan fizic, pentru a învăţa Iubirea, aici apare adevăratul sens din Scriptură " Ce a legat Dumnezeu, omul să nu despartă" ,cununia pe care o săvirşeşte preotul este cu totul altceva şi nu are sensul pe care i-l dă omul în momentul de faţă.

 

Voia Sinelui Superior Divin = voia îngerului din care faceţi parte ,voia îngerului pe care îl reprezentaţi în acest plan fizic.

 

Curieri = îngeri, ei duc cererile noastre în împărăţia lui Dumnezeu şi ne aduc răspunsurile şi materializarealor în acest plan fizic, în momentul de faţă avem minim cinci curierei (îngeri), cîte unul pentru fiecare aspect uman ce trebuie echilibrat, în consecinţă cele cinci simţuri au fiecare curierul (îngerul) său şi te ajută să-ţi aduci în echilibru corpul fizic.