Continuare

Jan. 25, 2017

ACATIST 40  DE  LITURGHII  

 

         Vii                                                                  Adormiţi

 

-                                                                               -  

-                                                                               -  

-                                                                               -  

-                                                                               - 

-                                                                                -

-                                                                                -

-                                                                                -

-                                                                                -

-                                                                                -                                                                   

Cu toţi cei dragi ai lor.                                         Cu tot neamul lor cel adormit.

      

-Pentru iertarea păcatelor, iertarea blestemelor săvîşite şi primite.

-Pentru iertarea faptelor lor de urîciune, săvîşite faţă de semenii lor şi faţă de întreaga Creaţie.

- Pentru iertarea întregului Neam al lor, de la Facere şi pînă Acum.

- Pentru toţi cei vii ai lor, spre ai călăuzi să facă Voia Lui Dumnezeu Acum şi Aici.

- Pentru aducerea tuturor celor adormiţi ai lor în Lumina Lui Dumnezeu.

- Pentru a iubi pe Dumnezeu şi pe aproapele.

- Pentru întărire în credinţă.

- Pentru vreme de pocăinţă şi răbdare în ispite.

- Pentru pace sufletească şi trupească.

- Pentru sănătate şi bună înţelegere în familie.

- Pentru îmblînzirea duşmanilor şi depărtarea farmecelor.

- Pentru îndreptarea noastră pe calea cea bună.

- Pentru luminarea minţii şi ajutor în toate cele de folos.

- Pentru mântuirea sufletului.

Cerem călăuzire, cu toată puterea Duhului Sfînt, spre a săvîşi toate acestea, acum şi aici , acestea toate le cerem în numele Domnului Nostru Iisus Hristos.

                       Mulţumim lui  DUMNEZEU pentru toate.  

 

           Data.