Vindecarea Sacra

Mar. 7, 2017

RUGĂCUNE PENTRU VINDECAREA SACRĂ A ACESTUI PLAN FIZIC ÎN CARE NOI TRĂIM ŞI VINDECAREA SACRĂ A NOASTRĂ, A COPIILOR LUI DUMNEZEU, CEL DIN CARE, PRIN CARE, ÎN CARE FIINŢEAZĂ TOTUL, PRIN DUHUL SĂU CEL SFÎNT, ACUM ŞI AICI

 

DUMNEZEULE, NOI COPIII TĂI……………….. PRIN LIBERUL NOSTRU ARBITRU, ÎN NUMELE DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS, ÎŢI CEREM TOT AJUTORUL DE CARE AVEM NEVOIE PENTRU A ŢINE ÎMPREUNĂ ACUM ŞI AICI ACEASTĂ RUGĂCIUNE, PE CARE TU NE-AI DĂRUIT-O NOUĂ, CĂCI TU PRIN NOI ŞI NOI DIN TINE, CU TINE, PRIN TINE, ÎN TINE ŞI TOŢI CEI CE SE VOR ALĂTURA NOUĂ, ŢINEM ACEASTĂ RUGĂCIUNE, CĂTRE TINE IUBITE DUMNEZEULE CEL DIN CARE, PRIN CARE, ÎN CARE FIINŢEAZĂ TOTUL, PRIN DUHUL TĂU CEL SFÎNT, ACUM ŞI AICI.

Doamne Ajută!

IUBITE DUMNEZEULE  TE  RUGĂM

SĂ  ADUCI  ALĂTURI  DE  NOI  ÎN  RUGĂCIUNE:

PE TATĂL CERESC, PE MAICA DIVINĂ, PE DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS, PE MARIA MAGDALENA ,

ENTITĂŢI ANGELICE MĂREŢE, ENTITĂŢI ANGELICE  RESPONSABILE  CU TREZIREA SEMENILOR NOŞTRII, TOATE ENTITĂŢILE ANGELICE CE DORESC SĂ FIE ALĂTURI DE NOI ÎN RUGĂCIUNE,

TOATE ENTITĂŢILE DIN ACEST UNIVERS ŞI DIN TOATE DIMENSIUNILE CE DORESC SĂ FIE  ALĂTURI DE NOI ÎN RUGĂCIUNE,

PE ADAM ŞI EVA, PE NOE, PE AVRAAM PATRIARHUL ŞI TOATE ENTITĂŢILE DE RANGUL SĂU CE DORESC SĂ FIE ALĂTURI DE NOI ÎN RUGĂCIUNE, PE REGELE ŞI PROROOCUL DAVID ŞI TOŢI REGII, ÎMPĂRAŢII, CONDUCATORI DE NEAMURI ŞI POPOARE, DOMNITORII, ŞI PROROOCII CE DORESC SĂ FIE ALĂTURI DE NOI ÎN RUGĂCIUNE, PE SFÂNTUL NICOLAE ŞI TOŢI SFINŢII ŞI MUCENICII CE DORESC SĂ FIE ALĂTURI DE NOI ÎN RUGĂCIUNE,

PE PĂRINTELE ILIE CLEOPA, PĂRINTELE ARSENIE BOCA, PĂRINTELE PAISIE AGHIORITUL ŞI TOŢI SFINŢIŢII PĂRINŢI, SLUJITORI AI SFÎNTULUI ALTAR DE MILENII ŞI PÂNĂ ASTĂZI, FRAŢI, SURORI, MONAHI ŞI MONAHII, ŞI TOŢI MIRENII CE DORESC SĂ FIE ALĂTURI DE NOI ÎN RUGĂCIUNE,

ŞI TE RUGĂM DOAMNE SĂ ADUCI ALĂTURI DE NOI ÎN RUGĂCIUNE, CÂTE TREI CURIERI DE LA FIECARE LOCUITOR AL ACESTUI GLOB PĂMÎNTESC, CEI TREI CURIERI REPREZINTĂ ENTITATEA PE CARE O AU ÎN GRIJE, TOTAL ŞI DEPLIN ÎN ACEASTĂ RUGĂCIUNE LUCRARE DIVINĂ.

ÎŢI MULŢUMIM DOAMNE DUMNEZEULE, PENTRU CĂ NE-AI ALES SĂ FIM CANAL DIVIN, SPRE A SE FACE VOIA TA, VOIA TA LA CEREREA NOASTRĂ, DE A ADUCE LUMINA, IUBIREA, ARMONIA, PACEA ŞI ADEVĂRUL DIVIN ÎN EXPRIMARE TOTALĂ ŞI DEPLINĂ ACUM ŞI AICI, IAR VOIA NOASTRĂ ESTE ÎNTOCMAI CU VOIA TA CEA SFÂNTĂ IUBITE DUMNEZEULE CEL DIN CARE, PRIN CARE, ÎN CARE FIINŢEAZĂ TOTUL, PRIN DUHUL SĂU CEL SFÎNT, ACUM ŞI AICI.

Doamne Ajută !

ÎMPĂRATE CERESC MÎNGÎETORULE DUHUL ADEVĂRULUI CARE PRETUTINDENEA EŞTI ŞI TOATE LE PLINEŞTI, VISTIERUL BUNĂTĂŢILOR DĂTĂORULE DE VIAŢĂ VINO LA NOI ŞI TE SĂLĂŞLUIEŞTE ÎNTRU NOI ŞI NE CURĂŢEŞTE DE TOATĂ ÎNTINĂCIUNEA ŞI MÎNTUIEŞTE  BUNULE SUFLETELE ŞI TRUPURILE NOASTRE ŞI TE RUGĂM SĂ NE AJUŢI CU TOATĂ PUTEREA TA ACUM ÎN CLIPA RUGĂCIUNII NOASTRE.

 

SE SPUNE TATĂL NOSTRU ( FORMA NOUĂ A RUGĂCIUNII )

 

O DOAMNE DUMNEZEULE, CEL DIN CARE, PRIN CARE, ÎN CARE FIINŢEAZĂ TOTUL, PRIN DUHUL TĂU CEL SFÎNT, ACUM ŞI AICI, NOI PENTRU TOATE ACESTEA, PENTRU ACEASTĂ MINUNATĂ RUGĂCIUNE, PENTRU ACEASTĂ SUPERBĂ LUCRARE  DIVINĂ AFLATĂ ÎN DESFĂŞURARE ACUM ŞI AICI, CU ADÎNCĂ RECUNOŞTINŢĂ, SMERENIE ŞI BUCURIE ÎŢI MULŢUMIM, IUBITE DUMNEZEULE ŞI TE RUGĂM SĂ NE AJUŢI CU TOATĂ PUTEREA TA, ACUM ÎN CLIPA RUGĂCUINII NOASTRE.

ÎŢI MULŢUMIM IUBITE DUMNEZEULE CEL DIN CARE, PRIN CARE, ÎN CARE FIINŢEAZĂ TOTUL, PRIN DUHUL TĂU CEL SFÎNT, PENTRU CEL CE NU SÎNT ŞI ÎL RESPECTĂM PE CEL CE NU SÎNT, PENTRU CĂ DATORITĂ LUI NE-AM PUTUT ÎNŢELEGE, RE-CREA ŞI DESĂVÎRŞI ÎN ACEST PLAN FIZIC ŞI TE RUGĂM PE TINE DUMNEZEULE, SĂ CERCETEZI ACUM ŞI AICI, CU TOATĂ PUTEREA, TOTATE ENTITĂŢILE CE-I SLUJESC LUI CEL CE NU SÎNT, TOATE ENTITĂŢILE CE SE  FOLOSESC DE ENERGIILE LUI CEL CE NU SÎNT SPRE A-ŞI IMPUNE VOIA LOR, TOATE ENTIĂŢILE CE ABUZEAZĂ DE ENERGIILE LUI CEL CE NU SÎNT, TOATE  ENTITĂŢILE  CARE  SE OPUN LUCRĂRII DIVINE AFLATĂ ÎN DESFĂŞURARE ACUM ŞI AICI ŞI TOATE FORMELE GÎND, CREATE ŞI/SAU SUSŢINUTE DE TOATE ACESTE ENTITĂŢI DE LA FACERE ŞI PÎNĂ ÎN CLIPA DE ACUM, TOATĂ ACEASTĂ CERCETARE ÎNTOCMITĂ ŞI SĂVÎRŞITĂ DUPĂ MAREA TA ÎNŢELEPCIUNE, CU DREAPTA TA RÎNDUIALĂ, DUPĂ VOIA TA, LA CEREREA NOASTRĂ, PRIN CEI ALEŞI DE TINE ŞI/SAU CU TOATĂ PUTEREA PRIN DUHUL TĂU CEL SFÎNT, IUBITE DUMNEZEULE ŞI DUPĂ MAREA TA ÎNŢELEPCIUNE, CU DREAPTA TA RÎNDUIALĂ, DUPĂ VOIA TA, LA CEREREA NOASTRĂ, PRIN CEI ALEŞI DE TINE ŞI/SAU CU TOATĂ PUTEREA PRIN DUHUL TĂU CEL SFÎNT, TE RUGĂM, IUBITE DUMNEZEULE SĂ ADUCI TOATE ACESTE ENTITĂŢI, TOATĂ LUCRAREA LOR ŞI TOATE ACESTE FORME GÎND ÎN LUMINĂ, IUBIRE,  ARMONIE,  PACE  ŞI ADEVĂR DIVIN, AICI ŞI ÎN ÎNTREGA CREAŢIE, ACUM ŞI PENTRU TOTDEAUNA, ACESTEA TOATE  ÎNTOCMITE ŞI SĂVÎRŞITE DUPĂ MAREA TA ÎNŢELEPCIUNE, CU DREAPTA TA RÎNDUIALĂ, DUPĂ VOIA TA, LA CEREREA NOASTRĂ, PRIN CEI ALEŞI DE TINE ŞI/SAU CU TOATĂ PUTEREA PRIN DUHUL TĂU CEL SFÎNT, IUBITE DUMNEZEULE, IAR PÎNĂ CE ACEASTĂ LUCRARE SE VA SĂVÎRŞI ÎNTR-U TOTUL ÎŢI CEREM, IUBITE DUMNEZEULE, PROTECŢIE DIVINĂ TOTALĂ ŞI DEPLINĂ, PENTRU ÎNTREAGA CREAŢE ŞI ÎN MOD DEOSEBIT PENTRU TOŢI LOCUITORII PLANETE PAMÎNT, PROTECŢIE DIVINĂ TOTALĂ ŞI DEPLINĂ FAŢĂ DE TOATE ACESTE  ENTITĂŢI, FAŢĂ DE TOATĂ LUCRAREA LOR ŞI FAŢĂ DE TOATE ACESTE FORME GÎND, PROTECŢIE DIVINĂ TOTALĂ ŞI DEPLINĂ ACUM ŞI AICI, ÎNTOCMITE ŞI SĂVÎRŞITE TOATE DUPA MAREA TA ÎNŢELEPCIUNE, CU DREAPTA TA RÎNDUIALĂ, DUPĂ VOIA TA, LA CEREREA NOASTRĂ, PRIN CEI ALEŞI DE TINE, ŞI/SAU CU TOATĂ PUTEREA PRIN DUHUL TĂU CEL SFÎNT, IUBITE DUMNEZEULE CEL DIN CARE, PRIN CARE, ÎN CARE FIINŢEAZĂ TOTUL, PRIN DUHUL TĂU CEL SFÎNT ACUM ŞI AICI.

O DOAMNE DUMNEZEULE CEL DIN CARE, PRIN CARE, ÎN CARE FIINŢEAZĂ TOTUL, PRIN DUHUL TĂU CEL SFÎNT, NOI PENTRU TOATE ACESTEA, CU ADÎNCĂ RECUNOŞTINŢĂ, SMERENIE ŞI BUCURIE ÎŢI MULŢUMI

Doamne Ajută!

ÎŢI MULŢUMIM DUMNEZEULE, PENTRU ENERGIILE CE CURG  PERMANENT, CU TOATĂ PUTEREA, PRIN DUHUL TĂU CEL SFÎNT:

-  ENERGIA VOINŢEI  LUI  DUMNEZEU          

-  ENERGIA  ILIMINĂRII LUI DUMNEZEU

-  ENERGIA  IUBIRII  DIVINE

-  ENERGIA REÎNVIERII  LUI  DUMNEZEU  ÎN  NOI  ÎN  FIECARE

-  ENERGIA ÎNĂLŢĂRII  LUI  DUMNEZEU  ÎN  NOI  ÎN FIECARE

-  ENERGIA VINDECĂRII  TOTALE

-  ENERGIA VIOLET A TRANSFORMĂRII  A TRANSMUTĂRII  A  ALCHIMIEI  DIVINE

-  ENERGIA  ABUNDENŢEI 

-  ENERGIA  CONŞTIINŢEI  CRISTICE  UNIVERSALE

-  ENERGIA  JUSTIŢIEI  DIVINE

-  ENERGIA  STĂRII  DE  COPIL

ACESTEA ŞI MAI MULT DECÎT ACESTEA, CE CURG PERMANENT CU TOATĂ PUTEREA PRIN DUHUL TĂU CEL SFÎNT DIN SFÎNTĂ ŞI DUMNEZEIASCĂ  ÎMPĂRĂŢIA  TA, PRIN  NOI CANAL  DIVIN ALES DE TINE DOAMNE ŞI PESTE ACEST GLOB PĂMÎNTESC ŞI ÎN TOATĂ PROFUNZIMEA LUI, SPRE A SE FACE VOIA LUI DUMNEZEU, CEL DIN CARE, PRIN CARE, ÎN CARE FIINŢEAZĂ TOTUL, PRIN DUHUL SĂU CEL SFÎNT, ACUM ŞI AICI, ÎNTOCMITE ŞI SĂVÎRŞITE TOATE DUPĂ MAREA TA ÎNŢELEPCIUNE, CU DREAPTA TA RÎNDUIALĂ, DUPĂ VOIA TA, LA CEREREA NOASTRĂ, PRIN CEI ALEŞI DE TINE, ŞI/SAU CU TOATĂ PUTEREA PRIN DUHUL TĂU CEL SFÎNT, SPRE A ADUCE TOTUL LA FORMA SA DESĂVIRŞITĂ, ÎN MOD DEOSEBIT SOCIETATEA UMANĂ, ACUM ŞI AICI, AŞA CUM NI LE-AI DĂRUIT PE TOATE DE LA FACERE, DESĂVIRŞITE TOATE ŞI AŞA CUM TOATE-S DESĂVIRŞITE DE TINE DOAMNE DUMNEZEULE, CEL DIN CARE, PRIN CARE, ÎN CARE FIINŢEAZĂ TOTUL, PRIN DUHUL TĂU CEL SFÎNT, ACUM ŞI AICI.

O DOAMNE DUMNEZEULE, NOI PENTRU TOATE ACESTEA CU ADÎNCĂ RECUNOŞTINŢĂ, SMERENIE ŞI BUCURIE ÎŢI MULŢUMIM, ŞI TE RUGĂM SĂ NE AJUŢI CU TOATĂ PUTEREA TA ACUM ÎN ACEASTĂ LUCRARE DE LUMINARE A LUMII.

Luminăm cu Lumina Violet energia transformării a transmutării a alchimiei Divine casele şi familiile noastre, pe toţi cei ai căror curieri sînt alături de noi în rugăciune şi acest pămînt al vechii Dacii, cu putere multă spre a se face Voia Lui Dumnezeu acum şi aici.

Luminăm cu Crucea de Lumină a Domnului nostru Iisus Hristos casele şi familiile noastre, pe toţi cei ai căror curieri sînt alături de noi în rugăciune şi acest pămînt al vechii Dacii, cu putere multă spre a se face Voia Lui Dumnezeu acum şi aici.

Luminăm cu Lumina Albă a Iubirii casele şi familiile noastre, pe toţi cei ai căror curieri sînt alături de noi în rugăciune şi acest pămînt al vechii Dacii, cu putere multă spre a se face Voia Lui Dumnezeu acum şi aici.

Pacea, Lumina, Crucea de Lumină a Domnului nostru Iisus Hristos, Lumina Violet energia transformării a transmutării a alchimiei Divine, Iubirea, Armonia,Lui Dumnezeu, Cel Din Care, Prin Care, În Care Fiinţează Totul, Prin Duhul Său Cel Sfînt, coboară permanent, cu toată puterea, peste casele şi peste familiile noastre, peste şi în, toţi cei ai căror curieri sînt alături de noi în rugăciune şi peste acest pămînt al vechii Dacii şi în toată profunzimea lui, cu putere multă, spre a se face Voia Lui Dumnezeu acum şi aici, întocmite şi săvîrşite toate după Marea Ta Înţelepciune, cu Dreapta Ta Rînduială, după Voia Ta, la cererea noastră, prin cei aleşi de Tine şi/sau cu toată puterea prin Duhul Tău cel Sfînt Iubite Dumnezeule, pentru a aduce totul la forma sa desăvirşită, în mod deosebit societatea umană acum şi aici, aşa cum ni le-Ai dăruit pe toate de la Facere, desăvirşite toateşi aşa cum toate-s desăvirşite de tine Iubite Dumnezeule Cel Din Care, Prin Care, În Care Fiinţează Totul, Prin Duhul Tău Cel Sfînt, Acum Şi Aici.

O DOAMNE DUMNEZEULE CEL DIN CARE, PRIN CARE, ÎN CARE FIINŢEAZĂ TOTUL, PRIN DUHUL TĂU CEL SFÎNT, NOI PENTRU TOATE ACESTEA, CU ADÎNCĂ RECUNOŞTINŢĂ, SMERENIE ŞI BUCURIE ÎŢI MULŢUMIM.

Doamne Ajută !

 

Luminăm cu Lumina Violet energia transformării a transmutării a alchimiei Divine, toate entităţile ce-i slujesc lui Cel ce nu sînt, toate entităţile ce se folosesc de energiile lui Cel ce nu sînt spre a-şi impune voia lor, toate entităţile ce abuzează de energiile lui Cel ce nu sînt, toate entităţile care se opun Lucrării Divine aflată în desfăşurare acum şi aici şi toate formele gînd create şi/sau susţinute de toate  aceste entităţi de la Facere şi pînă acum, toate acestea spre a se face Voia Lui Dumnezeu cu toate aceste entiăţi, cu toată lucrarea lor şi cu toate aceste forme gînd, acum şi aici.

Luminăm cu Crucea de Lumină a Domnului nostru Iisus Hristos, toate entităţile ce-i slujesc lui Cel ce nu sînt,toate entităţile ce se folosesc de energiile lui Cel ce nu sînt spre a-şi impune voia  lor, toate entităţile ce abuzează de energiile lui Cel ce nu sînt, toate entităţile care se opun Lucrării Divine aflată în desfăşurare acum şi aici şi toate formele gînd create şi/sau susţinute de toate aceste entităţi de la Facere şi pînă acum, toate acestea spre a se face Voia Lui Dumnezeu cu toate aceste entiăţi, cu toată lucrarea lor şi cu toate aceste forme gînd, acum şi aici.

Luminăm cu Lumina Albă a Iubirii, toate entităţiile ce-i slujesc lui Cel ce nu sînt, toate entităţile ce se folosesc de energiile lui Cel ce nu sînt spre a-şi impune voia  lor, toate entităţile ce abuzează de energiile lui Cel ce nu sînt, toate entităţile care se opun Lucrării Divine aflată în desfăşurare acum şi aici şi toate formele gînd create şi/sau susţinute de toate aceste entităţi de la Facere şi pînă acum, toate acestea spre a se face Voia Lui Dumnezeu cu toate aceste entiăţi, cu toată lucrarea lor şi cu toate aceste forme gînd, acum şi aici.

 Pacea, Lumina, Crucea de Lumină a Domnului nostru Iisus Hristos, Lumina Violet energia transformării a transmutării a alchimiei Divine, Iubirea, Armonia, Lui Dumnezeu, Cel Din Care, Prin Care, În Care Fiinţează Totul, Prin Duhul Său Cel Sfînt, coboară permanent, cu toată puterea, peste şi în toate entităţile ce-i slujesc lui Cel ce nu sînt, peste şi în toate entităţile ce se folosesc de energiile lui Cel ce nu sînt spre a-şi impune voia lor, peste şi în toate entiăţile ce abuzează de energiile lui Cel ce nu sînt, peste şi în toate entităţile care se opun Lucrării Divine aflată în desfăşurare acum şi aici, peste şi în toate formele gînd create şi/sau susţinute de toate  aceste entităţi de la Facere şi pînă Acum, toate acestea, spre a se face Voia Lui Dumnezeucu toate aceste entităţii, cu toată lucrarea lor şi cu toate aceste Forme Gînd, acum şi aici, întocmite şi săvîrşite toate, după Marea Ta  Înţelepciune, cu  Dreapta Ta Rînduială, după Voia Ta, la cererea noastră, prin cei aleşi de Tine şi/sau cu toată puterea prin Duhul Tău cel SfîntIubite Dumnezeule pentru a aduce toate aceste entităţi, toată lucrarea lor şi toate aceste Forme Gînd în Lumină, Iubire, Armonie, Pace şi Adevăr Divin,Aici şi în Întrega Creaţie Acum şi Pentru Totdeauna, întocmite şi săvîrşite toate, după Marea Ta  Înţelepciune, cu  Dreapta Ta Rînduială, după Voia Ta, la cererea noastră, prin cei aleşi de Tine şi/sau cu toată puterea prin Duhul Tău cel Sfînt, Iubite Dumnezeule Cel Din Care, Prin Care, În Care Fiinţează Totul, Prin Duhul Tău Cel Sfînt, Acum Şi Aici.

 

O DOAMNE DUMNEZEULE CEL DIN CARE, PRIN CARE, ÎN CARE FIINŢEAZĂ TOTUL, PRIN DUHUL TĂU CEL SFÎNT, NOI PENTRU TOATE ACESTEA, CU ADÎNCĂ RECUNOŞTINŢĂ, SMERENIE ŞI BUCURIE ÎŢI MULŢUMIM.

Luminăm cu Lumina Violet energia transformării a transmutării a alchimiei Divine Globul Pământesc şi toate fiinţele ce trăiesc pe acesta, în interiorul pămîntului, pe pămînt, în ape, în văzduh, toate fiinţele vii şi toate fiinţele energetice, suflete şi duhuri ce trăiesc în vibraţia joasă a energiei şi pe Gaia (Geea, sau Tellus) duhul pămîntului, spre a se face Voia Lui Dumnezeu acum şi aici.

Luminăm cu Crucea de Lumină a Domnului nostru Iisus Hristos Globul Pământesc şi toate fiinţele ce trăiesc pe acesta, în interiorul pămîntului, pe pămînt, în ape, în văzduh, toate fiinţele vii şi toate fiinţele energetice, suflete şi duhuri ce trăiesc în vibraţia joasă a energiei şi pe Gaia duhul pămîntului, spre a se face Voia Lui Dumnezeuacum şi aici.

Luminăm cu Lumina Albă a Iubirii Globul Pământesc şi toate fiinţele ce trăiesc pe acesta, în interiorul pămîntului, pe pămînt, în ape, în văzduh, toate fiinţele vii şi toate fiinţele energetice, suflete şi duhuri ce trăiesc în vibraţia joasă a energiei şi pe Gaia duhul pămîntului, spre a se face Voia Lui Dumnezeu acum şi aici.

 Pacea, Lumina, Crucea de Lumină a Domnului nostru Iisus Hristos, Lumina Violet energia transformării a transmutării a alchimiei Divine, Iubirea, Armonia, Lui Dumnezeu, Cel Din Care, Prin Care, În Care Fiinţează Totul, Prin Duhul Său Cel Sfînt, coboară permanent, cu toată puterea peste Globul Pămîntesc şi în toată profunzimea lui, peste şi în toate fiinţele ce trăiesc pe acesta, în interiorul pămîntului, pe pămînt, în ape, în văzduh, peste şi în toate fiinţele vii, peste şi în toate fiinţele energetice, suflete şi duhuri ce trăiesc în vibraţia joasă a energiei şi peste  Gaia duhul pămîntului, toate acestea, spre a se face Voia Lui Dumnezeu acum şi aici, întocmite şi săvîrşite toate dupa Marea Ta Înţelepciune, cu Dreapta Ta Rînduială, după Voia Ta, la cererea noastră, prin cei aleşi de Tine şi/sau cu toată puterea prin Duhul Tău cel Sfînt, pentru a aduce totul la forma sa Desăvirşită, în mod deosebit societatea umană, acum şi aici, aşa cum ni le-Ai dăruit pe toate de laFacere, Desăvirşite toate şi aşa cum toate-s Desăvirşite de tine Iubite Dumnezeule Cel Din Care, Prin Care, În Care Fiinţează Totul, Prin Duhul Tău Cel Sfînt, Acum Şi Aici.

O DOAMNE DUMNEZEULE CEL DIN CARE, PRIN CARE, ÎN CARE FIINŢEAZĂ TOTUL, PRIN DUHUL TĂU CEL SFÎNT, NOI PENTRU TOATE ACESTEA, CU ADÎNCĂ RECUNOŞTINŢĂ, SMERENIE ŞI BUCURIE ÎŢI MULŢUMIM.

 

Luminăm cu Lumina Violet energia transformării a transmutării a alchimiei Divine toate apele de pe întregul Glob Pămîntesc, spre a se face Voia Lui Dumnezeu cu toate apele şi prin toate apele de pe  întregul Glob Pămîntescacum şi aici.

Luminăm cu Crucea de Lumină a Domnului nostru Iisus Hristos toate apele de pe întregul Glob Pămîntesc, spre a se face Voia Lui Dumnezeu cu toate apele şi prin toate apele de pe  întregul Glob Pămîntescacum şi aici.

Luminăm cu Lumina Albă a Iubirii toate apele de pe întregul Glob Pămîntesc, spre a se face Voia Lui Dumnezeu cu toate apele şi prin toate apele de pe  întregul Glob Pămîntesc acum şi aici.

Pacea, Lumina, Crucea de Lumină a Domnului nostru Iisus Hristos, Lumina Violet energia transformării a transmutării a alchimiei Divine, Iubirea, Armonia, Lui Dumnezeu, Cel Din Care, Prin Care, În Care Fiinţează Totul, Prin Duhul Său Cel Sfînt, coboară permanent, cu toată puterea peste toate apele şi în toate apele de pe întregul Glob Pămîntesc şi peste toate apele şi în toate apele din Întreaga Creaţie, pornind de la nivel de moleculă de apă existentă în toate structuriile, pînă la întreaga cantitate de apă existentă în Întreaga Creaţie şi peste Duhul Apelor, toate acestea, spre a se face Voia Lui Dumnezeu cu toate apele şi prin toate apele din Întreaga Creaţie şi în mod deosebit cu toate apele şi prin toate apele de pe întregul Glob Pămîntesc, acum şi aici, întocmite şi săvîrşite toate dupa Marea Ta Înţelepciune, cu Dreapta Ta Rînduială, după Voia Ta, la cererea noastră, prin cei aleşi de Tine şi/sau cu toată puterea prin Duhul Tău cel Sfînt, Iubite Dumnezeule pentru a aduce totul la forma sa Desăvirşită, aşa cum ni le-Ai dăruit pe toate de la FacereDesăvirşite toate şi aşa cum toate-s Desăvirşite de tine Iubite Dumnezeule Cel Din Care, Prin Care, În Care Fiinţează Totul, Prin Duhul Tău Cel Sfînt, Acum Şi Aici.

 

O DOAMNE DUMNEZEULE CEL DIN CARE, PRIN CARE, ÎN CARE FIINŢEAZĂ TOTUL, PRIN DUHUL TĂU CEL SFÎNT, NOI PENTRU TOATE ACESTEA, CU ADÎNCĂ RECUNOŞTINŢĂ, SMERENIE ŞI BUCURIE ÎŢI MULŢUMIM.

ÎŢI MULŢUMIM IUBITE DUMNEZEULE PENTRU CĂ NE-AI ALES SĂ FIM CANAL DIVIN SPRE A SE FACE VOIA TA ACUM ŞI AICI, VOIA TA LA CEREREA NOASTRĂ, DE A TRANSFORMA ACEST PĂMÎNT ÎNTR-O STEA DIVINĂ, O STEA CE RADIAZĂ ÎN UNIVERS PACEA, LUMINA, IUBIREA ŞI ARMONIA TA DIVINĂ CU TOATĂ PUTEREA, HRĂNIND TOATE SUFLETELE ACESTUI UNIVERS CU LUMINA ŞI IUBIREA TA DUMNEZEIASCĂ ŞI ALCHIMIZEAZĂ TOATE DUHURILE, TOATĂ RĂUTATEA ŞI TOATĂ ÎNŞELĂCIUNEA ÎN LUMINĂ,  IUBIRE, ARMONIE, PACE ŞI ADEVĂR DIVIN, AICI ŞI ÎN ÎNTREGA CREAŢIE, ACUM ŞI PENTRU TOTDEAUNA, ÎNTOCMITE ŞI SĂVÎRŞITE TOATE DUPĂ MAREA TA ÎNŢELEPCIUNE, CU DREAPTA TA RÎNDUIALĂ, DUPĂ VOIA TA, LA CEREREA NOASTRĂ, PRIN CEI ALEŞI DE TINE ŞI/SAU CU TOATĂ PUTEREA PRIN DUHUL TĂU CEL SFÎNT, ACUM ŞI AICI IUBITE DUMNEZEULE,CEL DIN CARE, PRIN CARE, ÎN CARE FIINŢEAZĂ TOTUL, PRIN DUHUL TĂU CEL SFÎNT, ACUM ŞI AICI.

 

O DOAMNE DUMNEZEULE, NOI PENTRU TOATE ACESTEA, PENTRU TOT ŞI TOATE DIN TOTDEAUNA ŞI PENTRU TOTDEAUNA, CU ADÎNCĂ RECUNOŞTINŢĂ, SMERENIE ŞI BUCURIE ÎŢI MULŢUMIM, IUBITE DUMNEZEULE, CEL DIN CARE, PRIN CARE, ÎN CARE FIINŢEAZĂ TOTUL, PRIN DUHUL TĂU CEL SFÎNT, ACUM ŞI AICI.

 

ÎŢI MULŢUMIM IUBITE DUMNEZEULE PENTRU TOT ŞI TOATE ŞI TE RUGĂM AUZI-NE ÎN CONTINUAREŞI NE MILUIEŞTE ŞI NE IARTĂ DUPĂ MARE MILA TA, CĂCI AI TĂI COPII ÎŢI SÎNTEM  DOAMNE, FII ŞI FICE ŞI IERTARE ÎŢI CEREM ŢIE  IUBITE  DUMNEZEULE CEL DIN CARE, PRIN CARE, ÎN CARE FIINŢEAZĂ TOTUL, PRIN DUHUL TĂU CEL SFÎNT, ACUM ŞI AICI.:

Psapmul 50

1.  Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta

 2.  Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.

 3.  Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte.

 4.  Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea.

 5.  Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa întrucât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu.

 6.  Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea.

 7.  Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie.

 8.  Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi.

 9.  Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele cele smerite.

10.  Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le.

11.  Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele.

12.  Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine.

13.  Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte.

14.  Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.

15.  Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.

16.  Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

17.  Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.

18.  Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi.

19.  Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului.

20.  Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău jertfe.

 

O DOAMNE DUMNEZEULE, IERTARE ÎŢI CEREM DOAMNE, PENTRU TOT ŞI TOATE CÎTE AM GREŞIT ŢIE ŞI FAŢĂ DE ÎNTREAGA CREAŢIE, DE LA FACERE ŞI PÎNĂ ÎN CLIPA DE ACUM ŞI IERTATE SÎNT DOAMNE ŞI DE CĂTRE NOI TOATE ŞI TOT, DE LA FACERE ŞI PÎNĂ ÎN CLIPA DE ACUM, CĂCI ASEMENEA ŢIE ALEGEM A FI ŞI NOI COPIII TĂI, IUBITE DUMNEZEULE CEL DIN CARE, PRIN CARE, ÎN CARE FIINŢEAZĂ TOTUL, PRIN DUHUL TĂU CEL SFÎNT, ACUM ŞI AICI.

Doamne iartă-ne!                          Doamne Ajută-ne!

 

O DOAMNE DUMNEZEULE CEL DIN CARE, PRIN CARE, ÎN CARE FIINŢEAZĂ TOTUL, PRIN DUHUL TĂU CEL SFÎNT, NOI PENTRU TOATE ACESTEA, CU ADÎNCĂ RECUNOŞTINŢĂ, SMERENIE ŞI BUCURIE ÎŢI MULŢUMIM.

Doamne Ajută!

 

ÎŢI MULŢUMIM DOAMNE PENTRU TOT ŞI TOATE ŞI TE RUGĂM AUZI-NE ÎN CONTINUARE ŞI NE MILUIEŞTE ŞI NE  MÎNTUIEŞTE DUPĂ MARE MILA TA, CĂCI AI  TĂI COPII ÎŢI SÎNTEM  DOAMNE, FII ŞI FICE ŞI ÎŢI CEREM  ŢIE  IUBITE  DUMNEZEULE CEL DIN CARE, PRIN CARE, ÎN CARE FIINŢEAZĂ TOTUL, PRIN DUHUL TĂU CEL SFÎNT, ACUM ŞI AICI:

 

EU  ENTITATEA ......(se va rosti numele de botez)  PRIN LIBERUL MEU ARBITRU CER ŞI PRIMESC TOT CEEA CE MI SE CUVINE DE DREPT DIVIN PRIN HAR, SUB GRAŢIE ÎN MOD PERFECT, ÎN MOD DEOSEBIT, TOT CE ÎMI ESTE NECESAR PENTRU A-MI DUCE LA ÎNDEPLINIRE PLANUL DIVIN, PENTRU CARE MĂ AFLU ACUM ŞI AICI, TOATE ACESTEA PRIMITE ÎN DAR, DIRECT DE LA DUMNEZEU PRIN DUHUL SĂU CEL SFÎNT ACUM ŞI AICI.

 

EU ENTITATEA .........(se va rosti numele de botez) PRIN LIBERUL MEU ARBITRU CER ŞI PERMIT DIVINITĂŢI DIN MINE, LUI DUMNEZEU, SĂ DĂRUIASCĂ ACESTUI TEMPLU (corp) ÎN CARE EU TRĂIESC SĂNĂTATE PERFECTĂ, ECHILIBRU PERFECT, GREUTATE PERFECTĂ, IMAGINE PERFECTĂ, ACTIVAREA TUTUROR CEACRELOR LA CAPACITATE MAXIMĂ ŞI ARMONIZAREA LOR ÎN MOD PERFECT, ACTIVAREA CREIERULUI ŞI A ADN-ului LA CAPACITATE MAXIMĂ, REGENERARE  TOTALĂ ŞI DEPLINĂ ŞI MENŢINERE A LUI LA VÎRSTA MATURITĂŢII DEPLINE, VÎRSTA DE AUR, IAR ÎN SUFLETUL MEU CER SĂ SE SĂLĂŞLUIASCĂ CU TOATA PUTEREA DUHULI SFÎNT LUMINA, IUBIREA, ARMONIA, PACEA, ADEVĂRUL, ÎNŢELEPCIUNEA, RĂBDAREA, BLÎNDEŢEA, SMERENIA, CUNOAŞTEREA DIVINĂ TOTALĂ ŞI DEPLINĂ, BUCURIA VIEŢII, HOTĂRÎREA, ÎNCREDEREA, CURAJUL, CREDINŢA, PUTEREA DIVINĂ, TOT CE AM NEVOIE PENTRU A-MI DUCE LA ÎNDEPLINIRE PLANUL DIVIN PENTRU CARE  MĂ AFLU ACUM ŞI AICI, TOATE ACESTEA PRIMITE ÎN DAR, DIRECT DE LA DUMNEZEU, PRIN DUHUL SĂU CEL SFÎNT ACUM ŞI AICI.

 

EU ENTITATEA .........(se va rosti numele de botez) PRIN LIBERUL MEU ARBITRU CER, CERCETAREA ŞI DEZACTIVAREA TUTUROR FORMELOR GÎND CREATE ŞI/SAU, SUSŢINUTE PRIN ENERGIILE LUI CEL CE NU SÎNT ŞI CER ALCHIMIZAREA LOR ÎN ENERGII DE LUMINĂ, IUBIRE, ARMONIE, PACE ŞI ADEVĂR DIVIN AICI ŞI ÎN ÎNTREGA CREAŢIE ACUM ŞI PENTRU TOTDEAUNA.

 

EU ENTITATEA .........(se va rosti numele de botez) PRIN LIBERUL MEU ARBITRU CER, CERCETAREA ŞI DEZACTIVAREA TUTUROR FORMELOR GÎND CREATE ŞI/SAU, SUSŢINUTE DE TOATE ENTITĂŢILE CARE SE OPUN LUCRĂRII DIVINE AFLATĂ ÎN DESFĂŞURARE ACUM ŞI AICI ŞI CER ALCHIMIZAREA LOR ÎN ENERGII DE LUMINĂ, IUBIRE, ARMONIE, PACE ŞI ADEVĂR DIVIN AICI ŞI ÎN ÎNTREGA CREAŢIE, ACUM ŞI PENTRU TOTDEAUNA.

 

EU ENTITATEA ...... (se va rosti numele de botez) PRIN LIBERUL MEU ARBITRU CER CECETAREA ŞI DEZACTIVAREA TUTUROR SEMINŢELOR DESTINULUI ŞI ALCHIMIZAREA LOR ÎN RELAŢII DE LUMINĂ, IUBIRE, ARMONIE, PACE ŞI ADEVĂR DIVIN, AICI ŞI ÎN ÎNTREGA CREAŢIE, ACUM ŞI PENTRU TOTDEAUNA.

 

EU ENTITATEA .......... (se va rosti numele de botez) PRIN LIBERUL MEU ARBITRU CER, LUI DUMNEZEU SĂ ADUCĂ LA CONDUCEREA ACESTUI POPOR ROMÂM, A ACESTEI ŢĂRI ROMÂNIA, UN CONDUCĂTOR ÎNŢELEPT ŞI DREPT ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU, PRIN CARE SĂ SE FACĂVOIA LUI DUMNEZEU PE ACEST PĂMÎNT AL VECHII  DACII ŞI CU ACEST POPOR ROMÂN ACUM ŞI AICI.

 

EU  ENTITATEA ...... (se va rosti numele de botez)  PRIN LIBERUL MEU ARBITRU  ALEG  SĂ FAC VOIA LUI DUMNEZEU, VOIA SINELUI MEU SUPERIOR DIVIN, ALINIATĂ ÎNTOCMAI CU VOIA LUI DUMNEZEU CEL DIN CARE, PRIN CARE, ÎN CARE FIINŢEAZĂ TOTUL, PRIN DUHUL SĂU CEL SFÎNT ŞI CER CĂLĂUZIRE, PENTRU A SĂVÎŞI ACEASTA ÎNTOCMAI ÎN MOD PERFECT DESĂVÎŞIT, ATÎT EU CÎT ŞI JUMĂTATEA MEA, SUFLETUL MEU PERECHE ACUM ŞI AICI.

 

EU  ENTITATEA ...... (se va rosti numele de botez)  PRIN LIBERUL MEU ARBITRU  ALEG  SĂ IUBESC DIN TOT SUFLETUL MEU CU TOATĂ FIINŢA MEA SFÎNTA TREIME, PE MAICA DIVINĂ, PE DUMNEZEU, PE MINE ÎNSUMI ŞI ÎNTREAGA CREAŢIE  PENTRU  TOTDEAUNA.

 

EU  ENTITATEA  ...... (se va rosti numele de botez)  PRIN LIBERUL MEU ARBITRU ALEG ŞI CER SĂ-MI ÎNTÎLNESC SUFLETUL PERECHE ŞI SĂ ÎMPĂRTĂŞIM ALĂTURI UNUL DE CELĂLALT IUBIREA DIVINĂ ŞI BUCURIA VIEŢII ACUM ŞI AICI ÎN ACEST PLAN FIZIC ŞI SĂ DUCEM LA ÎNDEPLINIRE PLANUL DIVIN ALES DE NOI ŞI BINECUVÎNTAT DE TINE DOAMNE, SPRE DESĂVÎRŞIRE, DESĂVÎRŞIRE PE CARE ÎN DAR DE LA TINE O PRIMIM IUBITE DUMNEZEULE CEL DIN CARE, PRIN CARE, ÎN CARE FIINŢEAZĂ TOTUL, PRIN DUHUL TĂU CEL SFÎNT, ACUM ŞI AICI.

 

EU  ENTITATEA  ...... (se va rosti numele de botez)  PRIN LIBERUL MEU ARBITRU ALEG ŞI CER SĂ TRĂIESC ACUM ŞI AICI ÎN ACEST PLAN FIZIC CA DUMNEZEU DEPLIN, ATOTPUTERNIC DESĂVÎRŞIT ÎN PROPRIA CREAŢIE, ALEG SĂ TRĂIESC CA STĂPÎN AL CREAŢIEI ŞI ÎN ARMONIE PERFECTĂ CU  CREAŢIA, SĂ IUBESC DIN TOT SUFLETUL MEU, PENTRU CĂ EU SÎNT FIU DE DUMNEZEU, LA RÎNDUL MEU DUMNEZEU DEPLIN, ATOTPUTERNIC, DESĂVÎRŞIT ÎN PROPRIA CREAŢIE, ALES DE DUMNEZEU, SPRE A SĂVÎRŞI ÎMPREUNĂ ACEAST PLAN DIVIN, ACEASTĂ LUCRARE SFÎNTĂ, FAPT PENTRU CARE EU, CU ADÎNCĂ RECUNOŞTINŢĂ, SMERENIE ŞI BUCURIE MULŢUMESC, LUI DUMNEZEU PENTRU TOT ŞI TOTATE CÎTE AM HOTĂRÎT A LE SĂVÎRŞI  ÎMPREUNĂ ACUM ŞI AICI, ÎNTOCMITE TOATE, DUPĂ MAREA TA ÎNŢELEPCIUNE, CU DREAPTA TA RÎNDUIALA, DUPĂ VOIA TA, LA CEREREA NOASTRĂ, IUBITE DUMNEZEULE, CEL DIN CARE, PRIN CARE, ÎN CARE FIINŢEAZĂ TOTUL, PRIN DUHUL TĂU CEL SFÎNT, ACUM ŞI AICI.

 

IUBITE DUMNEZEULE TOATE ACESTE ALEGERI ŞI CERERI A LE NOASTRE LE FACEM ÎN NUMELE DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS ŞI CEREM A SE SĂVÎRŞII CU TOATĂ PUTEREA DUHULUI SFÎNT, ACUM ŞI AICI, CU NOI, PRIN NOI, ÎN NOI, ÎNTOCMITE ŞI SĂVÎRŞITE TOATE, DUPĂ MAREA TA ÎNŢELEPCIUNE, CU DREAPTA TA RÎNDUIALĂ, DUPĂ VOIA TA, LA CEREREA NOASTRĂ, IUBITE DUMNEZEULE, CEL DIN CARE, PRIN CARE, ÎN CARE FIINŢEAZĂ TOTUL, PRIN DUHUL TĂU CEL SFÎNT, ACUM ŞI AICI

 

O DOAMNE DUMNEZEULE, NOI TOŢI CEI CE NE AFLĂM ÎN RUGĂCIUNE CĂTRE TINE, IUBITE DOAMNE PRIN LIBERUL NOSTRU ARBITRU, ÎŢI CEREM INTERVENŢIE DIVINĂ TOTALĂ ŞI DEPLINĂ PERFECTĂ DESĂVIRŞITĂ, PENTRU A MATERIALIZA ACUM ŞI AICI PLANUL DIVIN ÎNTOCMIT DUPĂ MAREA TA ÎNŢELEPCIUNE, CU DREAPTA TA RÎNDUIALĂ, DUPĂ VOIA TA, LA CEREREA NOASTRĂ, PENTRU A ADUCE LUMINA, IUBIREA, ARMONIA, PACEA ŞI ADEVĂRUL DIVIN ÎN EXPRIMARE TOTALĂ ŞI DEPLINĂ ŞI PENTRU A ADUCE TOTUL LA FORMA SA DESĂVIRŞITĂ, ÎN MOD DEOSEBIT SOCIETATEA UMANĂ, ACUM ŞI AICI, ACEASTĂ GRABNICĂ MATERIALIZARE O CEREM, PENTRU A LIMITA LA MAXIM, PÎNĂ LA ERADICAREA TOTALĂ A CHINULUI, SUFERINŢEI, DURERII ŞI VICTIMELEOR COLATERALE, EXISTENTE ÎN ÎNTREAGA CREAŢE ŞI ÎN MOD DEOSEBIT EXISTENTE PE ACEASTĂ PLANETĂ PĂMÎNT, TOATE ACESTEA, ÎNTOCMITE ŞI SĂVÎRŞITE  DUPĂ MAREA TA ÎNŢELEPCIUNE, CU DREAPTA TA RÎNDUIALĂ, DUPĂ VOIA TA, LA CEREREA NOASTRĂ, PRIN CEI ALEŞI DE TINE ŞI/SAU CU TOATĂ PUTEREA PRIN DUHUL TĂU CEL SFÎNT, ACUM ŞI AICI IUBITE DUMNEZEULE CEL DIN CARE, PRIN CARE, ÎN CARE FIINŢEAZĂ TOTUL, PRIN DUHUL TĂU CEL SFÎNT, ACUM ŞI AICI.

Psalmul 142

1.  Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta.

2.  Să nu intri la judecată cu fiul (fica) Tău, (Ta) că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta.

3.  Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca   morţii cei din veacuri.

4.  Mîhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu.

5.  Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mîinilor Tale m-am gîndit.

6.  Tins-am către Tine mîinile mele, sufletul meu ca un pămînt însetoşat.

7.  Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormînt.

8.  Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu.

9.  Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne.

10.  Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pămîntul dreptăţii.

11.  Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu.

12.  Fă bunătate de stîrpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt fiul (fica) Tău (Ta).

 

O DOAMNE DUMNEZEULE CEL DIN CARE, PRIN CARE, ÎN CARE FIINŢEAZĂ TOTUL, PRIN DUHUL TĂU CEL SFÎNT, NOI PENTRU TOATE ACESTEA, CU ADÎNCĂ RECUNOŞTINŢĂ, SMERENIE ŞI BUCURIE ÎŢI MULŢUMIM.

 

SE SPUNE  TATĂL NOSTRU ( FORMA  NOUĂ A  RUGĂCIUNII )

 

O DOAMNE DUMNEZEULECEL DIN CARE, PRIN CARE, ÎN CARE FIINŢEAZĂ TOTUL, PRIN DUHUL TĂU CEL SFÎNT, NOI PENTRU TOATE ACESTEA, PENTRU TOT ŞI TOATE DIN TOTDEAUNA ŞI PENTRU TOTDEAUNA, CU ADÎNCĂ RECUNOŞTINŢĂ, SMERENIE ŞI BUCURIE ÎŢI MULŢUMIM.

 

MULŢUMIM TUTUROR CELOR CE AU FOST ALĂTURI DE NOI ÎN RUGĂCIUNE:

MULŢUMIM TUTUROR  CURIERILOR,

MULŢUMIM  PĂRINTELUI  ILIE CLEOPA, PĂRINTELUI ARSENIE BOCA, PĂRINTELUI PAISIE AGHIORITUL ŞI TUTUROR SFINŢIŢIILOR PĂRINŢI SLUJITORI AI SFÎNTULUI ALTAR DE MILENII ŞI PÂNĂ ASTĂZI, FRAŢI, SURORI, MONAHI ŞI MONAHII ŞI TUTUROR MIRENILOR CE AU FOST ALĂTURI DE NOI ÎN RUGĂCIUNE,

MULŢUMIM SFÂNTULUI NICOLAE ŞI TUTUROR SFINŢILOR ŞI MUCENICILOR CE AU FOST ALĂTURI DE  NOI  ÎN  RUGĂCIUNE, MULŢUMIM  REGELUI  ŞI  PROROOCULUI  DAVID  ŞI TUTUROR REGILOR, ÎMPĂRAŢILOR, CONDUCATORI DE NEAMURI ŞI POPOARE, DOMNITORILOR ŞI PROROOCILOR CE AU FOST ALĂTURI DE NOI ÎN RUGĂCIUNE, MULŢUMIM PATRIARHULUI AVRAAM ŞI TUTUROR ENTITĂŢILOR DE RANGUL SĂU CE AU FOST ALĂTURI DE NOI ÎN RUGĂCIUNE, MULŢUMIM LUI NOE, MULŢUMIM LUI ADAM ŞI EVEI,

MULŢUMIM TUTUROR ENTITĂŢILOR DIN ACEST UNIVERS ŞI DIN TOATE DIMENSIUNILE CE AU FOST ALĂTURI DE NOI ÎN RUGĂCIUNE ŞI AU ALES SĂ FIE ALĂTURI DE NOI ÎN ACEASTĂ LUCRARE DIVINĂ,

MULŢUMIM TUTUROR ENTITĂŢILOR ANGELICE CE AU FOST ALĂTURI DE NOI ÎN RUGĂCIUNE, ŞI AU ALES SĂ FIE ALĂTURI DE NOI ÎN ACEASTĂ LUCRARE  DIVINĂ, MULŢUMIM ENTITĂŢILOR ANGELICE RESPONSABILE CU TREZIREA SEMENILOR NOŞTRII,

MULŢUMIM ENTITĂŢILOR ANGELICE MĂREŢE,

MULŢUMIM MARIEI MAGDALENA, MULŢUMIM DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS, MULŢUMIM MAICII DIVINE, MULŢUMIM TATĂLUI CERESC,

IAR NOI TOŢI CU ADÎNCĂ RECUNOŞTINŢĂ, SMERENIE ŞI BUCURIE MULŢUMIM LUI DUMNEZEU, PENTRU ÎNŢELEPCIUNEA, RÎNDUIALA ŞI AJUTORUL DAT, PENTRU TOTATE CÎTE AM HOTĂRÎT A LE SĂVÎRŞI ÎMPREUNĂ ACUM ŞI AICI, PENTRU TOT ŞI TOATE DIN TOTDEAUNA ŞI PENTRU TOTDEAUNA, CU ADÎNCĂ RECUNOŞTINŢĂ, SMERENIE ŞI BUCURIE ÎŢI MULŢUMIM IUBITE DOAMNE DUMNEZEULECEL DIN CARE, PRIN CARE, ÎN CARE FIINŢEAZĂ TOTUL, PRIN DUHUL TĂU CEL SFÎNT, ACUM ŞI AICI.:

 

IAR  ACUM : Curierii tuturor locuitorilor ai acestui Glob Pămîntesc veţi merge împreună cu Entităţiile Angelice responsabile cu trezirea semenilor noştri şi cu toată Puterea şi Voinţa Lui Dumnezeu, veţi încorpora pe templele şi entităţile acestea pe care voi le aveţi în grije, tot ce Divinitatea vă dăruieşteprin Har, căci ştie Cel Prea Înalt Dumnezeu Cel Din Care, Prin Care, În Care Fiinţează Totul, Prin Duhul Său Cel Sfînt, de tot ce are nevoie fiecare spre a-şi afla mîntuirea sufletului şi a trupului său, aşa cum au ales la plecarea lor din Împărăţia Divină şi pentru a se trezi şi a face Voia Lui Dumnezeu, Voia Sinelui Lor Superior Divin, aliniatăîntocmai cu Voia Lui Dumnezeu, Cel Din Care, Prin Care, În Care Fiinţează Totul, Prin Duhul Său Cel Sfînt, acum şi aici, iar pentru a se săvîrşi acestea vă folosiţi permanent, cu toată puterea Duhului Sfînt, de Crucea de Lumină a Domnului nostru Iisus Hristos, de energia violet, energia transformării, a transmutării, a alchimiei Divine şi de toate energiile necesare, pentru a-i transforma pe aceştia în Îngeri Umani acum şi aici în acest plan fizic.

  

O DOAMNE DUMNEZEULE, CEL DIN CARE, PRIN CARE, ÎN CARE FIINŢEAZĂ TOTUL, PRIN DUHUL TĂU CEL SFÎNT, NOI PENTRU TOATE ACESTEA, CU ADÎNCĂ RECUNOŞTINŢĂ, SMERENIE ŞI BUCURIE ÎŢI MULŢUMIM.

Doamne Ajută!

 

IAR ACUM CURIERII POT PLECA SĂ FACĂ VOIA LUI DUMNEZEU ŞI TOT CE S-A ALES ŞI S-A CERUT PRIN ACEASTĂ RUGĂCIUNE.

Doamne Ajută!

 

MULŢUMIM ÎNCĂ ODATĂ TUTUROR CELOR CE AU FOST ALĂTURI DE NOI ÎN RUGĂCIUNE ŞI FIECARE POATE PLECA, SĂ FACĂ VOIA LUI DUMNEZEU ACUM ŞI AICI.

Doamne Ajută-ne!

O DOAMNE DUMNEZEULE, CEL DIN CARE, PRIN CARE, ÎN CARE FIINŢEAZĂ TOTUL, PRIN DUHUL TĂU CEL SFÎNT, EU PENTRU TOATE ACESTEA, PENTRU ACEASTĂ  MINUNATĂ  RUGĂCIUNE, PENTRU ACEASTĂ SUPERBĂ  LUCRARE DIVINĂ AFLATĂ ÎN DESFĂŞURARE, ACUM ŞI AICI, PENTRU TOT ŞI TOATE DIN TOTDEAUNA ŞI PENTRU TOTDEAUNA CU ADÎNCĂ RECUNOŞTINŢĂ, SMERENIE ŞI BUCURIE ÎŢI MULŢUMESC, IUBITE DUMNEZEULE.

Doamne Ajută!